Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
Poszczególnym standardom ZUD przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawije i zamiecie śnieżne, długotrałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

Plan robót ZUD dróg powiatowych powiatu płońskiego obejmuje 512 km dróg, w tym:

 • w standarcie 4 - 55 km
 • w standarcie 5 - 232 km
 • w standarcie 6 - 225 km

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI

opis standardów zimowego utrzymania dróg

Lp.Stan-
dard
Opis stanu utrzymania drogi dla danego standarduDopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śnieguod stwierdzenia występowania zjawisk
12345
14
Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości
Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu 
luźny     - 8 godz.
zajeżdżony   -występuje
języki śniegowe-występują
zaspy     -do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 8 godz.
W miejscach
wyznaczonych:
gołoledź - 8 godz.
pośniegowa-10 godz.
lodowica - 8 godz.
25
Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp 
odśnieżony conajmniej
 jeden pas ruchu 
zwykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na
odcinkach decydujących
o możliwości ruchu.
luźny    - 16 godz.
zajeżdżony  -występuje
nabój śnieżny-występuje
zaspy -występują do24godz
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.
W miejscach 
wyznaczonych:
gołoledź - 8 godz.
pośniegowa   
36
Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się odśnieżanie
w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po 
odśnieżaniu w miejscach
wyznaczonych przez PZD.
luźny    -występuje
zajeżdzony  -występuje
nabój śnieżny-występuje
zaspy    -występują
       do 48godz
W miejscach
wyznaczonych:
wszystkie rodzaje 
śliskości
po odśnieżaniu -2 godz


WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

objętych planem zimowego utrzymania4-ty standard z.u.d

5-ty standard z.u.d

6-ty standard z.u.d

Uwaga: Drogi o nawierzchni gruntowej i żwirowej nie ujęte w planie zimowego odśnieżania będą odśnieżane po przywróceniu przejezdności na drogach objętych standardami 4 , 5 , 6.

Strona Główna-powrót